Làm website giới thiệu - Amazing Me

AMAZING ME

Amazing Me được thành lập vào năm 2015 dành cho các bạn trẻ từ 16 - 25 tuổi nhằm tạo cho các bạn cơ hội học hỏi, rèn luyện các kỹ năng và giao lưu quốc tế để phát triển toàn diện và trở thành công dân toàn cầu.

Ngoài ra, Amazing Me còn hỗ trợ các dự án xã hội hoặc những cá nhân mong muốn chạy dự án bằng việc hỗ trợ nguồn lực và nhân lực. “Make VIETNAMESE a WOW to the world”