Làm CRM theo yêu cầu riêng của công ty

CRM

CRM - CÔNG CỤ QUẢN LÝ SALE HIỆU QUẢ

CRM theo yêu cầu giúp quản trị dữ liệu khách hàng tập trung, phù hợp nhu cầu công ty