Làm website khởi nghiệp - AMAZING GROUP vườn ươm công dân toàn cầu

AMAZING GROUP

Amazing Group là tổ chức tiên phong trong lĩnh vực cải cách giáo dục khai phóng đối với các chương trình bổ sung cũng như chính thống trong hệ thống giáo dục Việt Nam.

Chuyên đào tạo và phát triển các kỹ năng, kiến thức cần thiết cho người trẻ để trở thành một công dân toàn cầu có bản sắc theo mô hình giáo dục khai phóng và thực hành thực tế. Học viên sau khi đào tạo sẽ có khả năng sống, học tập, làm việc và giao lưu quốc tế tại Việt Nam hay nước ngoài với tầm nhìn quốc tế, hành động quốc gia - đúng với khẩu hiệu: “THINK GLOBAL, ACT FOR LOCALS”