Làm website trường ngoại ngữ Amazing School

Amazing School

Amazing School là Trường Anh ngữ tự học có người hướng dẫn với phương pháp học chủ động, tập trung thực hành tương tác như người bản xứ và chương trình thiết kế riêng cho từng học viên.

Trường được thành lập vào năm 2017 và có một phần vốn đầu tư từ Học viện Quốc tế Pines (Pines International Academy) tại Philippines

Dễ dàng tìm kiếm khóa học

Giúp các học viên dễ dàng tìm kiếm các khóa học phù hợp với lứa tuổi và nhu cầu của bản thân.